دریافت زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری/pdf

✏️ سوالات مسابقه شماره ۲۱ 🔻
۱️⃣ بر اساس فصل اول کتاب فوق “استاد مطهری در چه سالی از قم به تهران رفت و فعالیت های علمی خود را آغاز کرد”؟
الف) ۱۳۳۱     ب) ۱۳۵۷    ج) ۱۳۵۹    د) ۱۳۴۲

۲️⃣ بر اساس فصل ششم کتاب فوق ، شعر “آفتاب فروزنده” از کیست؟
الف) حبیب چایچیان    ب) نصرالله مردانی    ج) جواد محدثی    د) مجتبی حائری