دریافت  متن تفسیر نور-سوره مبارکه شوری.pdf

دریافت مجموعه جلسات به صورت یکجا در قالب  zip (حجم 82.1 مگابایت)

  فایل های صوتی استاد قرائتی در تفسیر سوره مبارکه شوری به ترتیب:

جلسه اول آیه 4-1

جلسه دوم آیه 5

جلسه سوم آیه 7-6

جلسه چهارم آیه 10-8

جلسه پنجم آیه 11

جلسه ششم آیه 12

جلسه هفتم آیه 13

جلسه هشتم آیه 14

جلسه نهم آیه 15

جلسه دهم آیه 16

جلسه یازدهم آیه 18-17

جلسه دوازدهم آیه 20-19

جلسه سیزدهم آیه 22-21

جلسه چهاردهم آیه 23

جلسه پانزدهم آیه 24

جلسه شانزدهم آیه 26-25

جلسه هفدهم آیه 27

جلسه هجدهم آیه 29-28

جلسه نوزدهم آیه 31-30

جلسه بیستم آیه 34-32

جلسه بیست و یکم آیه 36-35

جلسه بیست و دوم آیه 37

جلسه بیست و سوم آیه 38

جلسه بیست و چهارم آیه 40-39

جلسه بیست و پنجم آیه 42-41

جلسه بیست و ششم آیه 44-43

جلسه بیست و هفتم آیه 46-45

جلسه بیست و هشتم آیه47

جلسه بیست و نهم آیه 48

جلسه سی ام آیه50-49

جلسه سی و یکم آیه53-51

نمونه سؤالات سوره مبارکه شوری

1)نام مبارکه سوره شوری از کدام آیه سوره گرفته شده است؟
الف) آیه ۲۸ سوره شوری
ب) آیه ۳۵ سوره شوری
ج)آیه ۳۸ سوره شوری
د)آیه اول سوره شوری
2)طولانی ترین حروف مقطعه قرآن در کدام سوره قرار دارد؟
الف) سوره مریم
ب) سوره شعرا
ج) سوره یس
د)سوره شوری

3)بر اساس آیه ۵ سوره مبارکه شوری فرشتگان برای چه کسانی دعا می کنند؟
الف.مومنان
ب. مسلمانان
ج. همه اهل زمین
د. همه اهل آسمان

4)براساس آیه ۶ چه چیزی دو لطف قطعی را به دنبال دارد؟
الف. استعفار
ب. حمد
ج. تسبیح
د. روزه
5)بر اساس روایات ،  مراد از امّ القری کدام مکان می باشد؟
الف. بیت المقدس
ب. شهر مدینه
ج. مسجد الاقصی
د. شهر مکه
6) بر اساس صوت دوم(جلسه چهارم) منظور از اینکه ظالمین ولی ندارند ، یعنی؟
الف.از زیر دست کمک نمی گیرند.
ب. از مقام بالا کمک نمی گیرند.
ج.یاوری ندارند.
د. راهنما ندارند.

7) بر اساس تفسیر آیه ۱۲ سوره شوری کلیدهای توسعه رزق کدام است؟
الف. شکر
ب. استغفار
ج. پروا داشتن( تقوا)
د. همه موارد

8)در کدام آیه سوره شوری به همه ی پیامبران اولوالعزم اشاره شده است؟
الف.آیه ۸
ب. آیه ۱۴
ج. آیه ۱۵
د. آیه ۱۳

9)بر اساس تفسیر آیه ۱۴ سوره شوری ، سرچشمه اکثر تفرقه ها کدام است؟
الف. حسادت
ب. ظلم
ج. فزون طلبی
د. همه ی موارد
10) عدالت ورزی،حاصل چه باور و اعتقادی است؟
الف. شناخت راه حقّ و وصایای انبیای الهی
ب. کنار زدن هوس ها
ج. ایمان به حضور در دادگاه الهی و دریافت پاداش متناسب با عمل
د. همه ی موارد

11) چرا یکی از نام های قیامت «السّاعَه» است؟
الف. زیرا روزی است که از طرف خدا وعده داده شده است.
ب. زیرا روزی است که در آن پاداش داده می شود.
ج. زیرا ناگهانی و غیر مترقبه فرا می رسد.
د. زیرا روز حسابرسی است.

12) براساس مفهوم آیه ۲۰ چرا آخرت از دنیا مهم تر است؟
زیرا:
الف. برای آخرت خواهان، توسعه و رشد است.
ب. آخرت خواهان، از دنیا بهره کمی می برند ولی دنیاخواهان هیچ بهره ای از آخرت ندارند.
ج. آخرت خواهان به همه اهداف خود می رسند. ولی دنیاخواهان تنها به گوشه ای از اهداف خود می رسند.
د. همه ی موارد

13) این حدیث از کیست؟ “اگر پروردگارت شریکی می داشت پیامبرانی از جانب او نزد تو می آمدند.”
الف. امام صادق علیه السّلام
ب. امام علی علیه السّلام
ج. امام ‌جواد علیه السّلام
د. امام رضا علیه السّلام

 

14) بر اساس مفهوم«ما یَشاؤُنَ»در آیه ۲۲ سوره شوری چه نوع خواسته ی مؤمنان در بهشت بر آورده می شود؟
الف. تمام خواسته های مادّی
ب. تمام خواسته های معنوی
ج. هیچ کدام از خواسته ها
د. تمام خواسته های مادّی و معنوی
15) براساس مفهوم آیه ۲۳ مزد رسالت کدام است؟
الف. انتخاب راه خدا
ب. مودت قربی(دوستی اهل بیت ع)
ج. انتخاب راه خدا و دیگری مودّت قربی
د. صدقه دادن
16) بر اساس تفسیر آیه ۲۳ ، کدام یک از عالمان این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که حضرت فرمود:هر که با دوستی آل محمّد از دنیا برود،با ایمان کامل از دنیا رفته است.
الف. زمخشری
ب. فخر رازی
ج. تفتازانی
د. زمحشری و فخر رازی
17) در ذیل تفسیر آیه ۲۶ ، این حدیث از کدام معصوم نقل شده است؟
“مراد از جمله «یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» حقّ شفاعت مؤمنان درباره ی کسانی است که گرچه اهل دوزخند ولی به مؤمنان خدمتی کرده اند.”
الف. امام رضا علیه السلام
ب. امام صادق علیه السلام
ج. امام علی علیه السلام
د. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
18)این حدیث از کدام امام است؟
“دعای مؤمن درباره برادر دینی اش مستجاب است، زیرا خداوند می فرماید به خاطر علاقه ای که به برادر دینی خود داری آنچه خواستی به تو و به کسی که برایش دعا کرده ای می دهم.”
الف. امام صادق علیه السلام
ب. امام رضا علیه السلام
ج. امام علی علیه السلام
د. امام باقر علیه السلام
19) بر اساس آیه ۲۶ سوره شوری شرط استجابت دعا چه چیزی می باشد؟
الف. نماز
ب.  ایمان و عمل صالح
ج. روزه
د. زکات

20)براساس آیه ۲۷ سوره شوری ، فضل الهی بر چه اساسی تقسیم می شود؟
الف. مصلحت
ب. حکمت
ج. تمایلات انسان
د. مصلحت و حکمت

21) مشابه آیه ۳۱ سوره شوری،کدام آیه می باشد؟
الف. آیه ۲۵۵سوره بقره
ب. آیه ۳۴ سوره نور
ج. آیه ۱۶ سوره حدید
د. آیه ۴۱ سوره روم

22)بر اساس فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در ذیل آیه ۳۳ سوره شوری آمده است ، ایمان چند شاخه دارد؟
الف. یک شاخه دارد و آن صبر است.
ب. یک شاخه دارد و آن شکر است.
ج.  دو شاخه دارد و آن صبر و دیگری شکر است.
د. هیچ کدام

23)بر اساس آیه ۳۵ سوره شوری ، منحرفین به جای فکر کردن ، در آیات خدا چه کاری انجام می دهند؟
الف. مغالطه می کنند.
ب. جدال می کنند.
ج. با منطق پاسخ می دهند.
د. سکوت می کنند.

24)بر اساس آیه ۳۷ سوره شوری ، شرط برخورداری از نعمت های برتر و پایدارتر،علاوه بر ایمان و توکّل ، چه چیزهایی می باشد.
الف. دوری از گناه
ب.  کنترل شهوات
ج.  کنترل غضب
د. همه ی موارد

25)بر اساس آیه ۳۸ فواید مشورت کدام است؟
الف. احتمال خطا را کم می کند.
ب. استعدادها را شکوفا می کند.
ج. مانع استبداد می شود.
د. احتمال خطا را کم،استعدادها را شکوفا کرده ، مانع استبداد و مانع حسادت دیگران است.

26)بر اساس آیه ۳۸، معصومین ما را به مشورت با چه کسانی تشویق می کنند؟
الف. دانشمندان وارسته
ب. کسانی که خدا ترس باشند.
ج. با عقلایی که دارای علم و تجربه هستند.
د. همه ی موارد

27) بر اساس آیه ۳۸ سوره شوری ، اسلام به عنوان دین جامع و کامل ، به چه اموری پرداخته است؟
الف. مسائل اعتقادی و اخلاقی
ب. مسائل اجتماعی و عبادی
ج. مسائل اقتصادی، سیاسی و نظامی
د. همه ی موارد

28)بر اساس تفسیر آیه ۳۸ سوره شوری کدام گزینه درست است؟
الف. نماز،تکبّر را در جامعه محو می کند.
ب. مشورت،استبداد را در جامعه محو می کند.
ج. انفاق،بخل را در جامعه محو می کند.
د. همه ی موارد

29)بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری دریافت الطاف الهی مشروط به چیست؟
الف. انتقام
ب. عفو
ج. اصلاح
د.  مشروط به عفو و اصلاح است نه انتقام

30)بر اساس آیه ۴۲ سوره شوری تجاوز به حقوق چه کسانی جایز نیست؟
الف. مردان
ب. مسلمانان
ج. مردم(حتّی غیر مسلمان و در هر شکل)
د. یهود و نصاری

31) بر اساس آیه ۴۵ سوره شوری ، زیانکار واقعی چه کسی است؟
الف. کسی که سرمایه اش(هستی و عمرش)را از دست داده است.
ب. کسی که امکان جبران و برگشت ندارد.
ج. کسی است که هم سرمایه اش(هستی و عمرش)را از دست داده و هم امکان جبران وبرگشت ندارد.
د. کسی که از عمرش استفاده مفید نکرده است.

32)بر اساس آیه ۴۴ سوره شوری ، خداوند چه کسانی را گمراه می کند؟
الف. اهل طغیان و اسراف
ب. فاسقان
ج. ظالمان و کافران
د. همه ی موارد

33) بر اساس آیه ۴۷ سوره شوری ، مراد از «یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ» چیست؟
الف. گناهکار بازگشتی به دنیا ندارد.
ب. آن روز قطعی است و قابل تجدید نظر نیست.
ج. دو احتمال وجود دارد:
۱)گناهکار بازگشتی به دنیا ندارد و ۲) آن روز قطعی است و قابل تجدید نظر نیست.
د. برای گناهکار امکان برگشت و جبران وجود دارد.

34)بر اساس آیه ۴۷ سوره شوری آنچه انسان را از خسارت حفظ می کند چه چیزی می باشد؟
الف. علم
ب. پیروی از انبیاء
ج. تخصص
د. احتیاط

35)  بر اساس آیه ۴۸ سوره شوری رحمت ها و مصیبت ها بازتاب چه چیزی است؟
الف. رحمت ها از جانب خداست.
ب. مصیبت ها بازتاب عمل انسان است.
ج. رحمت ها و مصیبت ها از جانب خداست.
د. رحمت ها از جانب خداست ولی مصیبت ها بازتاب عمل انسان است.

36) براساس آیه ۵۱ سوره شوری ، راه های نزول وحی بر پیامبران کدام است؟
الف. القای مستقیم به قلب پیامبر.
ب. شنیدن از ورای حجاب مثل درخت.
ج. از طریق فرشته ی حامل وحی(جبرئیل).
د. همه ی موارد

37) بر اساس آیه ۵۲ سوره شوری ، کدام معنا برای«روح» بهتر است؟
الف. روح الامین
ب. فرشته ای که بالاتر از سایر فرشتگان است.
ج. قرآن
د. روح انسان

38) در ذیل تفسیر آیه ۵۲ سوره شوری
این حدیث از کدام معصوم نقل شده است؟
(همانا خداوند از لحظه از شیر گرفتن پیامبر،یکی از بزرگ ترین فرشتگان خود را همراه او گرداند تا راه مکارم و محاسن اخلاق را شب و روز به او تعلیم دهد.)
الف. حضرت رضا علیه السّلام
ب. حضرت علی علیه السّلام
ج. حضرت امام صادق علیه السّلام
د. حضرت امام باقر علیه السّلام

39)بر اساس آیه ۵۲ سوره شوری ، برای حرکت معنوی انسان چه اموری لازم است؟
الف. راه و راهنما
ب. نقشه
ج. هدف
د. همه ی موارد

40)  بر اساس آیه ۵۲ سوره شوری ، گرچه هدایت به دست خداست ، لکن بستر هدایت چه چیزی می باشد؟
الف. روح بندگی
ب. دوری از تکبّر
ج. الف و ب
د. علم و تجربه