بیست و ششمین دوره مسابقات کتبی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

  برای ثبت نام مسابقات کتبی بر روی لینک های مربوط به آن کلیک نمایید .

ثبت نام مسابقات قرآن و عترت ویژه دانشجویان

ثبت نام مسابقات قرآن و عترت ویژه اساتید هیات علمی و مدعو

 ثبت نام مسابقات قرآن و عترت ویژه  کارکنان

منابع مربوط به مسابقات ویژه دانشجویان

دانلود :    احکام

دانلود :    آشنایی با احادیث اهل بیت

دانلود :    آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن

دانلود :    آشنایی باصحیفه سجادیه

دانلود :    آشنایی بانهج البلاغه

دانلود :    پرسمان معارفی

دانلود :    حفظ موضوعی قرآن

دانلود :    سبک زندگی

منابع مربوط به مسابقات ویژه اساتید هیات علمی و مدعو

دانلود :    آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن

دانلود :    آشنایی بانهج البلاغه

منابع مربوط به مسابقات ویژه کارکنان

دانلود :    احکام

دانلود :    پرسمان معارفی

دانلود :    سبک زندگی

آیین نامه و منابع مسابقات به شرح ذیل می باشد :

1- دانلود:    آیین نامه

2- دانلود:    منابع مسابقات کتبی