دریافت کتاب مسابقه کتابخوانی ویژه سالگرد سردار شهید سلیمانی

مسابقه کتابخوانی ویژه سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش
_ این جمله از کیست؟
“من تو را همان حاج قاسم دل ها در لشگر ثارالله می دانم تو قطعه ای از ملکوت…”
۱.علیرضا درویش نژاد   ۲.غلامعلی جاودان   ۳.محمد شهبازی   ۴.حسن دانشمند

_سردار سلیمانی در وصیت خود به همسرش بعد از تعیین  محل قبرش چه “عنوانی” را بر روی سنگ قبرش توصیه نمودند.
۱.سردار    ۲.پاسدار    ۳.سرباز    ۴.بسیجی

منبع: کتاب: “سرباز قاسم سلیمانی” کتاب فوق👆
جواب صحیح را از چپ به راست به صورت یک عدد دو رقمی به  سامانه 30007546521521  ارسال فرمایید.

آخرین مهلت ۲۵ دیماه خواهد بود.
فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت چابهار